Totalekonomi

Med totalekonomi menar vi den totala kostnaden för fastighetsägaren. Inte bara priset per badrum i en entreprenad utan vi räknar också med kostnader för hyresreducering, evakuering, fuktskador, asbestsaneringar, bilningsarbeten, etableringar, hyresgästhantering, inhyrda konsulter etc. Med LINEROOM-metoden med dess flexibilitet skräddarsyr vi varje enskild entreprenad och har som målsättning att varje entreprenad är fullt finansierad av banken. Vi kan ta hand om hela entreprenaden från första mötet med hyresgästföreningen till sista garantibesiktning.

LINEROOM-metoden är inte bara ett suveränt sätt att utföra stambytesentreprenader på utan också ett alldeles utmärkt sätt att göra enstaka stammar eller enstaka badrum. Vattenskador är ett stort bekymmer för de flesta fastighetsägare. En läcka i ett rör drar ofta med sig stora renoveringsåtgärder, långa torktider och höga hyresgästersättningar som följd. Med LINEROOM-metoden kan man bygga över det fuktskadade badrummet och korta ner renoveringstiden avsevärt. 3-4 veckor från upptäckt till färdig entreprenad är normalt. När sedan det planerade stambytet ska utföras så ansluts det redan gjorda badrummet på den nya stammen. Kostnaden för styckebadrummet får man i stort sett tillbaka genom att inte behöva göra om det när stambytet sker. Totalekonomin är ytterligare en komponent i det vi kallar LINEROOM-metoden.