Teknik - Logistik

Teknik

Vi använder oss av en teknik som kom till Sverige på 90-talet. Vi har utvecklat och testat tekniken under 10 års tid. Tack vare utvecklingsarbetet, en stor portion envishet och vidsynthet kunde vi skapa en ny metod på marknaden: LINEROOM-metoden. Metoden består av; en idealisk teknisk lösning, en väl utvecklad logistiklösning, en multihantverkare och detta i kombination med en stor förståelse och respekt för hyresgästens situation. Med LINEROOM-metoden är det nu möjligt att utföra trygga, kvalitetssäkrade och snabba stambytesentreprenader som är lindriga för alla inblandade. Vi vet det eftersom vi testat, utvärderat och förfinat metoden i våra pågående stambytesentreprenader under flera år.

Ett traditionellt stambyte innebär många olika hantverksgrupper, bullriga miljöer, mycket rivningsarbeten, avfall, evakuering, fuktskador, torktider, missnöjda hyresgäster, missnöjd administrativ personal, missnöjda beställare, långa entreprenadtider.
LINEROOM-metoden löser de flesta av dessa problem. Med noggrann projektering, hög kompetens på personal och att stor del av jobbet utförs i god tid innan själva entreprenaden innebär att vi kan göra hela stammen inkl. våtrumsrenoveringen, från etablering tills det är besiktat och klart på 10 dagar….med 10 års garanti!

Avancerad bygglogistik

Vi köper in allt material själva. På så vis har vi full kontroll på leveranstider, kvalité, pris och leverantörer. Det ger oss också tid att hinna agera om någon produkt saknas, är restad eller har utgått. Vi monterar sedan ihop så mycket som går av materialet, packar på ett för projektet klokt sätt och levererar det “just in time” till arbetsplatsen. Logistiken är en viktig komponent i LINEROOM-metoden.