Multihantverkare

Vi har tre viktiga egenskaper i blickfånget när vi rekryterar personal. Den som jobbar hos oss ska ha hög social kompetens, vara problemlösare och vara lite av en tusenkonstnär. Vi anställer inte hantverkare, vi anställer människor med servicekänsla. Multihantverkaren utför alla ingående moment i arbetet vilket innebär att väntetider mellan hantverksgrupper utgår helt. Multihantverkaren har ansvar för “sitt” badrum och sköter kontakten med hyresgästen. Informerar hela tiden om vad som hänt/händer/kommer hända i deras lägenhet.

Vi använder oss bara av utbildade multihantverkare i våra entreprenader. Dessa personer är utbildade av oss och anställda av oss! Inga andra tillåts bygga våra badrum. En självklar trygghet för fastighetsägaren, hyresgästen och förutsättningen för att entreprenaden blir kvalitetssäkrad. Vi kallar det LINEROOM-metoden.