Hyresgästen i fokus

Sluta bygg för byggaren!

Vi har förstått vikten av att visa respekt för att vi har vår arbetsplats i någons hem. Det innebär att vi ska agera på ett sånt sätt som om vi vore hemma hos oss själva. Vid traditionell renovering lägger man tidplaner, planerar tillträden och lägger arbetstider så det passar hantverkarna. Vi gör tvärtom! Vi analyserar varje enskild hyresgästs förutsättningar för att klara av renoveringen och försöker, så långt det är möjligt, att anpassa oss till varje hyresgästs förutsättningar. Vi ser till att hålla hög klass på våra ersättningsbadrum. Vi ser till att de är städade och håller dem fräscha. Allt för att underlätta vardagen för den boende. Den korta byggtiden, få rivningsarbeten, minimalt med byggdamm, socialt kompetenta multihantverkare samt fräscha ersättningsbadrum är några komponenter i LINEROOM-metoden som är den mest humana metod som finns på marknaden när det gäller stambytesentreprenader.