Sveriges snabbaste badrum!

10 dagars arbete - 10 års garanti!

Framtidens standard!

Allt klart på 10 dagar!

Med LINEROOM-metoden har vi identifierat det perfekta sättet att utföra stambyte med våtrumsrenovering.

  ...med totalekonomi för fastighetsägaren som ledstjärna.

 • Hyresgästen i fokus

  Vid traditionell renovering lägger man tidplaner, planerar tillträden och lägger arbetstider så det passar hantverkarna. Vi gör tvärtom!

 • Multihantverkare

  Vi använder oss bara av egen personal i våra entreprenader. Våra multihantverkare är vår kvalitetssäkring på arbetsplatsen. Inga andra tillåts bygga våra badrum. En självklar trygghet för alla.

 • Totalekonomi

  Med totalekonomi menar vi den totala kostnaden för fastighetsägaren. Inte bara priset per badrum i en entreprenad utan också kostnader för hyresreducering, evakuering, fuktskador, asbestsaneringar, etableringar, hyresgästhantering, konsultkostnader etc.

 • Teknik - Logistik

  Tekniken bygger på mångårig erfarenhet av stambyten. Vi har utvecklat tekniken runt luftad konstruktion under mer än 10 år. Hög grad av prefabricering tillsammans med smart logistik är en viktig del av det vi kallar LINEROOM-metoden!

Kvalité, Miljö & Arbetsmiljö

LINEROOM AB bedriver ett kontinuerligt och aktivt miljöarbete. Det är en självklarhet för oss att vi ständigt och systematiskt arbetar för att minska påverkan på miljön och alltid beakta miljöaspekterna i våra aktiviteter. Det är vår övertygelse att detta leder till ett attraktivare företag för medarbetare, kunder och leverantörer. Vi har en skyldighet gentemot våra barn att ta vårt ansvar. Därför ska vårt miljöarbete präglas av långsiktighet. Vi tar vårt ansvar genom att använda oss av vår metod; LINEROOM-metoden. Metoden är en direkt konsekvens av arbetsmiljöarbetet, kvalitétsarbetet och miljöarbetet.